Обществени поръчки

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен Социален патронаж – Макреш

Прикачени файлове

Ремонт на сграда ДСП

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на Детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година

Прикачени файлове

РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове