Author Archive: Editor

Заповед – подвижна избирателна секция за частичните местни избори за кмет на кметство с.Подгоре

З А П О В Е Д № 161/03.06.2024 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна секция за частичните местни избори за кмет на кметство с.Подгоре на 23.06.2024 г

I. ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на с. Подгоре

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секции на с. Подгоре , както следва

052500008- с. Подгоре – сградата на НЧ „Михаил Здравков-1915“ , ул. „ Ленин „ № 8, ет.1 –пенсионерски клуб
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Подгоре. Същата да се качи на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК –Макреш ,секретаря на общината ,кмет на кметство и гл.специалист“ЧР“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/М.АНТОВ /

М.А / В.В