Достъп до информация

КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА (към 31.12.2020г.))

СПИСЪК-НА-ИНФОРМАЦИЯТА-ОПРЕДЕЛЕНА-КАТО-СЛУЖЕБНА-ТАЙНА-СЪЗДАВАНА-ИЛИ-СЪХРАНЯВАНА-В-ОБЩИНА-МАКРЕШ

СПИСЪК-НА-КАТЕГОРИИТЕ-ИНФОРМАЦИЯ-ПОДЛЕЖАЩА-НА-ПУБЛИКУВАНЕ-В-ИНТЕРНЕТ