Author Archive: Editor

Oрганизиране на кампания за разделно събиране на отпадъци

ОБЩИНА МАКРЕШ УВЕДОМЯВА

Всички жители на ОБЩИНАТА, че във връзка с организиране и кампании за разделно събиране на стари електроуреди, могат да предават своите отпадъци от електрическо и електронно оборудване в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на ул. Г. Бенковски 88 на 18 и 23 декември 2015 г. от 13.00 часа до 14.30 часа.

Списък общински съветници, Мандат 2023-2027

1. Веселин Велков
2. Владислав Василев
3. Герго Гергов
4. Ивайло Рангелов
5. Иван Андреев – Зам. председател
6. Мариана Маринова
7. Митко Вълчев – Зам. председател
8. Николай Николов
9. Перо Василев
10. Саня Кирилова
11. Цветан Георгиев – Председател на Общински съвет.

Решения ОбС №508 до №518

Прикачени файлове

Решения на ОбС №491 до №502

Прикачени файлове