Author Archive: Editor

Обява прием документи

Blanka_proekt30.03.2015 г. стартира приемането на документи по проект « Нови възможности за грижа « по Оперативна програма « Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г.

Условия за участие на бенефициенти в Проекта :

Кандидати за ползване на услугата :

– хора с увреждания с ограничения или невъзможности за самообслужване

– хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

– самотноживеещи тежко болни лица

– семейства на деца с увреждания

           Лични асистенти – за лични асистенти ще бъдат наемани:

– безработни лица в трудоспособна възраст;

– трудово заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване :

1.ТЕЛК в срок ;

2.Лична карта на заявителя

3.Лична карта на кандидата за личен асистент ;

  1. Попълнени заявления по образец

Документите ще се приемат всеки ден в Общинска администрация – Макреш от 08,00 до 15,00 часа

Краен срок за приемане на документите – 09.04.2015 година

НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ ИЗВЪН ОКАЗАНИЯ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ

Старт на проект „ Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР

Blanka_proektНа 24 март 2015 г. Агенция за социално подпомагане (АСП)  подписа споразумение за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001“Нови алтернативи „ , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001

Община Макреш , в качеството си на партньор по проект „ Нови възможности за грижа“ стартира процедура за прием на документи за кандидат-асистенти и медицински специалисти от дата 30.03.2015 г. до 09.04.2015 г. /включително/. (още…)

Решения на ОбС от №445 до №469

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №400 до №444

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №300 до №399

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №200 до №299

РЕШЕНИЕ № 290

Прикачени файлове