Author Archive: Editor

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Макреш, област Видин

Асфалтиране в с. Раковица на улицата от центъра към Панаира със средства от капиталовите на селото, 27.07.2020