Author Archive: Pavla Tsvetkova

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2019-2023г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго  Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Пенка  Кръстева

Цветан  Георгиев

Катя   Каменова

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „   

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Вълчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав  Ненчев

ЧЛЕНОВЕ : Катя   Каменова

Иван Андреев

Перо  Витков

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо  Василев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Цветан  Георгиев

ЧЛЕНОВЕ : Герго Гергов

Цветомир  Николов

Иван  Вълчев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав  Ненчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пенка  Кръстева

ЧЛЕНОВЕ : Перо  Витков

Цветомир  Николов

Герго Гергов

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ,МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя   Каменова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Цветомир  Николов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Василев

Пенка   Кръстева

Иван  Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ „ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Цветан Георгиев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо  Василев

ЧЛЕНОВЕ : Мирослав  Ненчев

Перо  Витков

Иван  Вълчев

 

 

Списък Общински съветници мандат 2019/2023г.

 1. Герго Гергов
 2. Иван Андреев
 3. Иван  Вълчев
 4. Катя Каменова
 5. Мирослав  Ненчев
 6. Николай Николов- Председател ОбС
 7. Пенка Кръстева
 8. Перо Витков- заместник председател
 9. Пeро Василев
 10. Цветан  Георгиев- заместник председател
 11. Цветомир  Николов