Author Archive: Pavla Tsvetkova

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2019-2023г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Митов Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Вълчев Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Пенка Петрова  Кръстева

Цветан Рачев Георгиев

Катя  Илиева  Каменова

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Каменов Вълчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав Йорданов  Ненчев

ЧЛЕНОВЕ : Катя  Илиева Каменова

Иван Вълчев Андреев

Мариана Людмилова Маринова

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев  Василев

ЧЛЕНОВЕ : Герго Митов  Гергов

Иван Каменов Вълчев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав Йорданов Ненчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пенка Петрова  Кръстева

ЧЛЕНОВЕ : Мариана Людмилова Маринова

Герго Митов Гергов

Цветан Рачев Георгиев

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя  Илиева Каменова

ЧЛЕНОВЕ : Перо Рачев Василев

Пенка Петрова Кръстева

Иван Вълчев  Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Цветан Рачев Георгиев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев Василев

ЧЛЕНОВЕ : Мирослав  Йорданов Ненчев

Мариана Людмилова Маринова,

Иван Каменов Вълчев

 

 

Списък Общински съветници мандат 2019/2023г.

 1. Герго Гергов
 2. Иван Андреев
 3. Иван  Вълчев
 4. Катя Каменова
 5. Мирослав  Ненчев
 6. Николай Николов- Председател ОбС
 7. Пенка Кръстева
 8. Перо Витков- заместник председател
 9. Пeро Василев
 10. Цветан  Георгиев- заместник председател
 11. Цветомир  Николов