Общинска програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите в община Макреш 2020-2030 година.