Кмет Община Макреш

kmetМИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ
Роден на 29.08.1966 г. в гр. Видин
Образование:
от 1986 г. – 1991 г. :
„Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина” гр. Стара Загора
Придобита специалност магистър „ЗООИНЖЕНЕР“
от 2006 г. – 2009 г. :
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново
Публична администрация
Придобита специалност магистър „ПУБЛИЧЕН АДМИНИСТРАТОР“
Професионален опит:
от 1991 г. – 1992 г.: Старши специалист „Земеделие“, Общинска администрация – Макреш
от 1992 г. – 05.06.2018 г.: Заместник кмет на община Макреш
от 06.06.2018 г.: Кмет на община Макреш
Семеен с едно дете