СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН                     Община МАКРЕШ

секция № 001                     Кметство ……….           населено място С.МАКРЕШ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ВЕСЕЛИН              ИВАНОВ               ВАСИЛЕВ

2. ЖИВКО                ЙОРДАНОВ             КАЛОЕРОВ

3. ЛЮБОМИР              ЙОРДАНОВ             ТОДОРОВ

4. МАРИЦА               СТАНОВА              ИВАНОВА

5. МИМИ                 КОЛЬОВА              ВИТКОВА

6. РУСИН                РОЗЕВ                МАРКОВ

7. ТИХОМИР              ПЕТРОВ               ЦЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН                     Община МАКРЕШ

секция № 002                     Кметство ……….           населено място С.ВЪЛЧЕК

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ИВАН                 НИНКОВ               ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН                     Община МАКРЕШ

секция № 005                     Кметство ……….           населено място С.ПОДГОРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              ПЕТРОВ

2. МИЛАНКА              ПЕТКОВА              ЯКОВА

3. МЛАДЕН               ИВАНОВ               ЙОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН                     Община МАКРЕШ

секция № 006                     Кметство ……….           населено място С.РАКОВИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. АНГЕЛИНА             НЕНКОВА              ИВАНОВА

2. ДИМИТРА              ХРИСТОВА             ХРИСТОВА

3. НИКОЛАЙ              ПЕТРОВ               ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВИДИН                     Община МАКРЕШ

секция № 007                     Кметство ……….           населено място С.КИРЕЕВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––

Собствено, бащино и фамилно име

––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ГЕОРГИ               БОГДАНОВ             ТОДОРОВ

2. СТЕФАН               ИВАНОВ               ДАНОВ