ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №1 „Ремонт сграда съблекалня стадион, покрив и фасада село Макреш“; “Ремонт Читалище „Митко Марков“ село Макреш“; „Ремонт Здравна служба село Раковица“; „Ремонт покрив и вътрешен ремонт сграда Пенсионерски клуб в ОУ „Христо Ботев“ село Раковица“; “Ремонт покрив сграда кметство село Подгоре“; „Ремонт покрив Читалище село Толовица“;  „Ремонт на пивница село Киреево“;

             Обособена позиция №2 „Ремонт отводнителна канализация село Макреш“; „Благоустрояване улица 26-та село Раковица“; „Благоустрояване село Подгоре“; „Благоустрояване се Цар Шишманово“; „Ремонт на водосток село Киреево“; “Благоустрояване село Вълчек“

Прикачени файлове