Частични местни избори 2024

Заповед №127/29.04.2024 г.

На основание чл.8, ал. 2 и ал.4, и чл.464,т.7 от ИК, във връзка с провеждането на частични местни избори за кмет на с. Подгоре

ОБРАЗУВАМ и УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателна секция в село Подгоре община Макреш, както следва :

052500005-с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1

Настоящата заповед да бъде обявена публично от ВрИД кмет на кметство Подгоре, и на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, секретаря на общината ,кмет на кметство Подгоре и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/М.АНТОВ /