Обществени поръчки

Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции

Прикачени файлове

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш

Прикачени файлове

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и подготовка на технически проекти на Основно училище „Христо Ботев“ в с. Раковица, Община Макреш

Прикачени файлове

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен Социален патронаж – Макреш

Прикачени файлове

Ремонт на сграда ДСП

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на Детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година

Прикачени файлове

РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове