Парламентарни избори, 2023

З А П О В Е Д № 64 /09.03.2023 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени необходимият брои заявления

I.ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

II.УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500008- с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интирнит страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

Разяснителна кампания

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина
https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/audio

Консултации СИК

ПОКАНА

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 година с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 48-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 23.02.2023 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88