Парламентарни избори 2021

Обява

На основание чл.91, ал.1 и от Изборния кодекс, Кмета на община Макреш ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 45-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на 02.06.2021 г. от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш

Kонсултации за състава на ПСИК

О Б Я В А

 На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе  консултации за състава на ПСИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат  на  11.03.2021 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

Поради пандемичната обстановка в страната, моля Представителите на партиите участващи в преговорите да спазват всички противоепидемични мерки.

 

М.А/В.В

Важно за избирателите поставени под карантина

ЯВЛЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА КАРАНТИНАРАНИ СЕ НАМИРА В ПРИЛОЖЕНИЯ ФАИЛ. ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ОБЯСНЕНО Р РЕШЕНИЕ №2159-НС НА ЦИК, КОЕТО СЪЩО Е ПРИКАЧЕНО КЪМ ПИСМОТО

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

[email protected] 

 

адрес на общинска администрация:

с.Макреш-3850

ул.“Георги Бенковски“№88

Общинска администрация

Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 05 – ВИДИНСКИ
ОБЩИНА МАКРЕШ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАКРЕШ КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция …………………………………….. (още…)

Обява СИК

О Б Я В А

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК с парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 година от 09.30 часа в сградата на Общинска администрация – Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №88

Поради пандемичната обстановка в страната, моля Представителите на партиите участващи в преговорите да спазват всички противоепидемични мерки.

Заповед №49/15.02.2021 – Места за обявяване на избирателни списъци

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци , както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин секретаря на общината, кмет на кметство ,кметските наместници и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.