Общински съвет

Решения на ОбС от №300 до №399

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №200 до №299

РЕШЕНИЕ № 290

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №100 до №199

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №62 до №99

Прикачени файлове

Наредби

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

НАРЕДБА За условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО ОБЛЕКЛО ВНЕСЕНО ОТ ОбА-2012

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ – ПАТЕНТ-2011-коригирана

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРАВИЛНИК за работата на кметския наместник

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН 2012-2016 г.