Общински съвет

Решения ОбС №508 до №518

Прикачени файлове

Решения на ОбС №491 до №502

Прикачени файлове

Решения на ОбС №470 до №489

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №445 до №469

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №400 до №444

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №300 до №399

Прикачени файлове

Решения на ОбС от №200 до №299

РЕШЕНИЕ № 290

Прикачени файлове