Общински съвет

Решения ОбС от №63 до №77

Прикачени файлове

Решения ОбС №40 до №62, 2016

Прикачени файлове

Решения ОбС №30 до №39 2016

Прикачени файлове

Решения ОбС №11 до №30 от 2016

Прикачени файлове

Постоянни комисии Общински съвет – Макреш – Мандат 2015-2019г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николов

ЧЛЕНОВЕ : Тихомир Тошев

Марияна Спасова

Веселин Велков

 

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЧЛЕНОВЕ : Катя Каменова

Иван Андреев

Тихомир Тошев

 

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Велков

Перо Рачев

Тинчо Трифонов

 

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО                  

                                                               ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Николов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Тинчо Трифонов

Марияна Спасова

Герго Гергов

 

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , МЛАДЕЖКИ

                                                   ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Тихомир Тошев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Велков

ЧЛЕНОВЕ : Перо Рачев

Катя Каменова

Иван Андреев

 

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И

                                                      ТУРИЗЪМ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Марияна Спасова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя Каменова

ЧЛЕНОВЕ : Николай Николов

Перо Велков

Тинчо Трифонов

 

 

 

Списък общински съветници, Мандат 2019-2023

 1. Герго Митов Гергов
 2. Иван Вълчев Андреев
 3. Иван Каменов Вълчев
 4. Катя Илиева Каменова – зам. председател
 5. Мариана Людмилова Маринова
 6. Мирослав Йорданов Ненчев
 7. Николай Ангелов Николов – председател
 8. Пенка Петрова Кръстева
 9. Перо Рачев Василев
 10. Цветан Рачев Георгиев – зам. председател
 11. Цветомир Красимиров Николов

Решения ОбС №508 до №518

Прикачени файлове