Решения

Решения ОбС от №179 до №192

Прикачени файлове

Решения ОбС №140 до №160

Прикачени файлове

Решения ОбС №123 до №139

Прикачени файлове

Решения ОбС №104 до №122

Прикачени файлове

Решения ОбС №89 до №103

Прикачени файлове

Протокол за определяне на годишен план за паша

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.04. 2016 година, комисия, назначена със заповед №92/25.03.2016 година на Кмета на Община Макреш, в състав:

Председател:

Митко Антов – заместник кмет при Община Макреш

и членове:

  • 1. Рени Длъгнекова – юридически консултант на община Макреш;
  • 2. Емил Йонов – директор на Дирекция „УТСД“ при община Макреш;
  • 3. Николай   Ненов – кмет на село Раковица;
  • 4. Илия Иванов – кмет на село Подгоре;

се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища,мери и ливади, за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,  по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Макреш, съгласно одобрения с решението на Общински съвет годишен план за паша. (още…)

Прикачени файлове

Решения ОбС №78 до №88

Прикачени файлове

Решения ОбС от №63 до №77

Прикачени файлове