Решения

Протоколи и Решения – 2024

Прикачени файлове

Решения ОбС – 2023

Протокол № 03 от 20.12.2023г.

Протокол №02 и решения от 29.11.2023

Решения от №18 до №45

Прикачени файлове

Решения ОбС – 2022 година

Регистър на решения по дати за 2022

Прикачени файлове

Решения ОбС 2021 година

Прикачени файлове

Решения ОбС 2020 година – от №1 до №250

Прикачени файлове

Решения ОбС №579 до №637

Прикачени файлове

Решения ОбС №562 до №578

Прикачени файлове

Решения ОбС №511 до №561

Прикачени файлове