Постоянни комисии

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2019-2023г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго  Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Пенка  Кръстева

Цветан  Георгиев

Катя   Каменова

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „   

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Вълчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав  Ненчев

ЧЛЕНОВЕ : Катя   Каменова

Иван Андреев

Перо  Витков

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо  Василев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Цветан  Георгиев

ЧЛЕНОВЕ : Герго Гергов

Цветомир  Николов

Иван  Вълчев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мирослав  Ненчев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пенка  Кръстева

ЧЛЕНОВЕ : Перо  Витков

Цветомир  Николов

Герго Гергов

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ,МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя   Каменова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Цветомир  Николов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Василев

Пенка   Кръстева

Иван  Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ „ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Цветан Георгиев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо  Василев

ЧЛЕНОВЕ : Мирослав  Ненчев

Перо  Витков

Иван  Вълчев

 

 

Постоянни комисии Общински съвет – Макреш – Мандат 2015-2019г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николов

ЧЛЕНОВЕ : Тихомир Тошев

Марияна Спасова

Веселин Велков

 

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЧЛЕНОВЕ : Катя Каменова

Иван Андреев

Тихомир Тошев

 

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Велков

Перо Рачев

Тинчо Трифонов

 

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО                  

                                                               ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Николов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Тинчо Трифонов

Марияна Спасова

Герго Гергов

 

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , МЛАДЕЖКИ

                                                   ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Тихомир Тошев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Велков

ЧЛЕНОВЕ : Перо Рачев

Катя Каменова

Иван Андреев

 

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И

                                                      ТУРИЗЪМ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Марияна Спасова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя Каменова

ЧЛЕНОВЕ : Николай Николов

Перо Велков

Тинчо Трифонов