Администрация

Месечен отчет – Март, 2023

B1_2023_3_5508 IB1_2023_3_5508_DES IB1_2023_3_5508_DMP IB1_2023_3_5508_K33 IB1_2023_3_5508_KSF IB1_2023_3_5508_RA nesybr naemi i taksi Prosrochia_2023_3_5508

Прикачени файлове

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията но община Макреш, Годишен план за паша за 2023г. и Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2023-2024 година.

Годишен план за паша за 2023 година община МакрешПравила за ползване на мери и пасищапасища_и_ливади 2023 2024

Месечен отчет – Януари, 2023

Прикачени файлове

Месечен отчет – Декември, 2022

Прикачени файлове

Регистър на издадените индивидуални административни актове за 2022 година

Регистър-на-издадените-индивидуални-административни-актове-за-периода-01.01.2022 Г.-31.12.2022 Г.

Проект на план сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци за 2023 година