Администрация

Годишен отчет за 2016 година на община Макреш

Прикачени файлове

Декларации служители

Прикачени файлове

Декларации Приложение № 2 и чл.12 , т.1 и чл.12т.2 от ЗПУКИ Общински съвет, кметове мандат 2015 – 2019 г

Прикачени файлове