Администрация

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Общинска програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите Община Макреш ( 2020 – 2030 г.)