ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА 08.06.2024

Вълчек- 9,45 часа

Макреш -10,00 часа

Толовица -10,15 часа

Цар Шишманово -10,30 часа

Подгоре -11,00 часа

Раковица -11,20 часа

Киреево -11,40 часа

Подвижна -12,30 часа