Доклад на комисията култура, образование, здравеопазванe, социални дейности и спорт – 04.04.2024г.