Покана за публично обсъждане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 12.05.2024 г./ на настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на правилника на електронния адрес на общински съвет Макреш: e-mail: predsedatel-obs.makresh@abv.bg, дата на публикуване – 12.04.2024г.

 

Отговорен служител: Тех. сътрудник Милена Тошкова
E-mail: predsedatel-obs.makresh@abv.bg
Дата на откриване: 12.04.2024 г.
Дата на приключване: 12.05.2024 г.

Мотиви към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Макреш

Проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС

Справка на постъпили предложения

Прикачени файлове