Клетва

  • СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД09-138/02.11.2023 ГОДИНА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВИДИН
    НА 07.11.2023 Г ОТ 15.30 Ч. ВЪВ ФОЙАЕТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МИТО МАРКОВ“ СЕЛО МАКРЕШ , ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА И ЩЕ ПОДПИШАТ КЛЕТВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА МАНДАТ 2023 -2027 ГОДИНА