Съобщение

На 19.10.2023г. от 09:00 до 10: 00ч. в сградата на Читалище „Мито Марков 1912г.“ с. Макреш, област Видин, предстои публично обсъждане на планираните социални услуги на общинско ниво, включени в Националната карта на СУ, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на община Макреш.
Прикачени файлове:

Анализ на потребностите на национално ниво
От социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Национална карта на социалните услуги

Прикачени файлове