З А П О В Е Д № 251 /29.08.2023 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК, във връзка с провеждането на Местни избори на 29.10.2023 година

ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
052500001-с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002-с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005-с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007-с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници и на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК Макреш , Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ: