КАМПАНИЯ „ДА СПРЕМ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ“ 2023 г.

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Макреш напомня на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

Предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространението на Африканската чума по свинете, тъй като огнища на болестта са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Налични материали относно симптомите на болестта, както и обща информация по превенцията може да намерите на следния интернет адрес:

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

        Информация относно необходимите мерки за осигуряване на био-сигурност в стопанствата може да намерите на следната страница:

 

https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g