Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от Обект № 23/1, отдели: 418“з“, 418“и“