Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията но община Макреш, Годишен план за паша за 2023г. и Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2023-2024 година.

Годишен план за паша за 2023 година община МакрешПравила за ползване на мери и пасищапасища_и_ливади 2023 2024