Разяснителна кампания

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина
https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/audio