Обявление на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №4

Обявление на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №4 от 01.02.2021г.