Регистър на издадените индивидуални административни актове за 2022 година

Регистър-на-издадените-индивидуални-административни-актове-за-периода-01.01.2022 Г.-31.12.2022 Г.