ПИСМЕНА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Толовица и село Киреево в община Макреш

Договор проект 11 2022

Документация дървесина 11 2022

Заповед обява дърва 09 11 2022

обява дърва 09 11 2022