Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на Бюджет 2021г. на ОбА – Макреш