Машинно гласуване, Избори Народно събрание – 2 октомври 2022

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/