Търг – Добив (сеч и извоз на дървесина до временен склад) по БДС и транспортиране на добитата дървесина до адреси, от обект № 8, отдели: 336/в1, 477/с, 322/х1