Решение на РИОСВ във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Макреш (ПИРО) за периода 2021-2027 г.