Годишен отчет за изпълнението на програма за енергийна ефективност