Предложение и мотиви за промяна в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Макреш и справка на постъпили предложения.

Прикачени файлове