Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета