Местни данъци и такси

Заявление за издаване на удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за МДТ

Удостоверение за облагаеми имущества и декларирани данни по Закона за МДТ

ДЕКЛАРАЦИЯ КУЧЕ

Декларация МПС.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТБО

Декларация_чл._32

Декларация-за-облагане-с-патентен-данък

Декларация-по-чл.54-от-ЗМДТ-без-леки-автомобили

Декларация-по-чл.54-от-ЗМДТ-за-лек-автомобил

Деклрация-по-чл.-14-от-ЗМДТ (1)

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА 1

ИСКАНЕ-ЗА-ИЗДАВАНЕ-НА-ДОКУМЕНТ

Прикачени файлове