Правилник за организацията и дейността на общински съвет Макреш

П-Р-А-В-И-Л-Н-И-К-за-организацията-и-дейността-на-Общински-съвет