Важно за избирателите поставени под карантина

ЯВЛЕНИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА КАРАНТИНАРАНИ СЕ НАМИРА В ПРИЛОЖЕНИЯ ФАИЛ. ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ОБЯСНЕНО Р РЕШЕНИЕ №2159-НС НА ЦИК, КОЕТО СЪЩО Е ПРИКАЧЕНО КЪМ ПИСМОТО

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

makresh@b-trust.org 

 

адрес на общинска администрация:

с.Макреш-3850

ул.“Георги Бенковски“№88

Общинска администрация