Заповед за образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на община Макреш

З А П О В Е Д № 39/ 04.02.2021 г.
На основание чл.8, ал. 2 от ИК

I. ОБРАЗУВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :
052500001- с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002- с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003- с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004- с.Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005- с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006- с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007- с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/М.АНТОВ /

М.А / В.В