Боядисване и почистване двора на ремонтираната черква с.Макреш