ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЪГЛАСНО ЧЛ. 37и, АЛ. 4

Прикачени файлове